باشگاه مدیران آینده

Next Managers Club for Iranian Students

باشگاه مدیران آینده

Next Managers Club for Iranian Students

باشگاه مدیران آینده
پیوندها

۲۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۰۸
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۸:۱۱
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۵۲
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۲۳
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۰۲
باشگاه مدیران آینده
۱ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۵:۵۷
باشگاه مدیران آینده


۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۴:۲۲
باشگاه مدیران آینده


۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۹
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۸ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۲
باشگاه مدیران آینده
۰ نظر ۲۷ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۱
باشگاه مدیران آینده
۱ نظر ۱۲ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۹
باشگاه مدیران آینده

 

۰ نظر ۱۰ بهمن ۹۴ ، ۲۲:۱۴
باشگاه مدیران آینده

با تشکر از آقایان مسعودی و باباحسین پور بابت اعلام و اطلاع رسانی

 

۲ نظر ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۲۰:۴۶
باشگاه مدیران آینده

با تشکر از آقای ذوقی

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۵۶
باشگاه مدیران آینده

با تشکر از آقای مبین معافی

 

۰ نظر ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۹
باشگاه مدیران آینده

با تشکر از آقای امیر علی دهقانی

 

۱ نظر ۰۹ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۲۵
باشگاه مدیران آینده

مدیران آینده سلام

تا پایان ماه دی،این اپلیکیشن ها به باشگاه رسیده و پذیرفته شده است. اگر اپلیکیشن دارید و تکمیل یا ارسال نفرمودید، زودتر اقدام نمایید.

۳ نظر ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۹:۴۷
باشگاه مدیران آینده
بااهدای سلام
 بچه های نهم اگر سبک سوالات را پسندید اسم کتاب را از کاپیتان و جانشین بپرسید.
۰ نظر ۰۲ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۱۵
باشگاه مدیران آینده